PROSOFT spol. s r.o. Košice je softvérová spoločnosť, ktorá vyvinula produkty pre zdravotnícke zariadenia rôznych druhov a veľkostí a poskytuje komplexné riešenia v spolupráci s partnerskými firmami. Viac o firme

K našim produktom a riešeniam poskytujeme kvalitné služby a podporu.

Našimi klientami sú nemocnice s poliklinikou, odborné liečebné ústavy, polikliniky, ambulancie NZZ atď., viď. referencie.

Najčastejšie kladené otázky sú uvedené v časti faq.

Do zákazníckej zóny pre  podporu sa môžu prihlásiť naši klienti prostredníctvom prideleného prihlasovacieho mena a hesla. Nachádzajú sa tu odpovede na najčastejšie kladené otázky našich zákazníkov. Zákazníci majú taktiež možnosť stiahnuť si najnovšie verzie programov,  tzv. "update".

V prípade, že nás chcete osobne navštíviť, resp. zavolať,  uvádzame na nás kontakt . 

meno:

heslo:


zapamätaj si

4.6.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok, DRG výkony.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.12.2017 - eZdravie - Osvedčenie o zhode LOZIS s NZIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.12.2017 - eZdravie - Osvedčenie o zhode AMBIS s NZIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2017 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.2017 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10.2017 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.-22.8.2017 Dozorný audit podľa noriem ISO 9001:2015, 27001:2013
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2017 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.4.2017 Obnovenie členstva v Microsoft Partner Network s kompetenciou Gold Application Development
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov, nové DRG výkony.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2017 Nové dátové rozhranie, nové ceny liekov a zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.-9.12.2016 Recertifikačný audit podľa normy ISO 20000-1:2011
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.10.2016 eHealth - Osvedčenie o zhode IS PROMIS AMBIS s NZIS
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.-26.8.2016 Recertifikačný audit podľa noriem ISO 9001:2008, 27001:2013
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.2.2016 Nové verzie programov, nové kódy diagnóz, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2016 eHealth - Osvedčenie o zhode IS PROMIS (LOZIS) s NZIS
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.1.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.12.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.11.2015 Obnovenie členstva v Microsoft Partner Network s kompetenciou Gold Application Development
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.-28.8.2015 Recertifikačný audit podľa noriem ISO 20000-1:2011, 27001:2013
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.8.2015 Recertifikačný audit na "Systém manažérstva kvality" podľa normy ISO 9001:2008
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.11.2014 Recertifikačný audit na "Manažment služieb" podľa normy ISO 20000:2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov, recept, Bezpečné lieky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.10.2014 Nové verzie obsahujú prípravu na Bezpečné lieky a zmenu v recepte

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.2014 Recertifikačný audit na "Systém manažérstva bezpečnosti informácií" podľa normy ISO 27001:2013
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.12.2013 Certifikačný audit na "Manažment služieb" podľa normy ISO 20000:2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.10.2013 Obnovenie členstva v Microsoft Partner Network s kompetenciou Gold Application Development
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav. pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.8.2013 Nové verzie programov, nové diagnózy, ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.7.2013 Recertifikačný audit na "Systém manažérstva bezpečnosti informácií" podľa normy ISO 27001:2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.7.2013 Recertifikačný audit na "Systém manažérstva kvality" podľa normy ISO 9001:2008
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav. pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov, pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov, pomôcok, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.11.2012 Obnovenie členstva v Microsoft Partner Network s kompetenciou Gold Application Development
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, pomôcok, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.2012 Certifikačný audit na "Systém manažérstva bezpečnosti informácií" podľa normy ISO 27001:2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.2012 Certifikačný audit na "Systém manažérstva kvality" podľa normy ISO 9001:2008
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, pomôcok, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, pomôcok, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2012 Nové verzie programov, nové lieky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, pomôcok, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.11.2011 Nové verzie programov, nový recept
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.11.2011 Obnovenie členstva v Microsoft Partner Network s kompetenciou Gold Independent Software Vendor (ISV)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.10.2011 Obnovenie kompetencie "Independent software vendor (ISV)"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10.2011 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.9.2011 Recertifikačný audit na "Systém manažérstva bezpečnosti informácií" podľa normy ISO 27001:2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.9.2011 Recertifikačný audit na "Systém mamažérstva kvality" podľa normy ISO 9001:2008
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.2011 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2011 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2011 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.2010 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.9.2010 Recertifikačný audit na "Systém manažérstva bezpečnosti informácií" podľa normy ISO 27001:2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.9.2010 Recertifikačný audit na "Systém mamažérstva kvality" podľa normy ISO 9001:2008
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.9.2010 Obnovenie členstva v Microsoft Partner Network na úrovni "Gold Certified Partner"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.8.2010 Obnovenie kompetencie "Independent software vendor (ISV)"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.8.2010 Úspešný test kompatibility modulu AMBIS s Windows 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2010 Nové verzie programov (číselníky liekov, pomôcok, kódy lekárov)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2010 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.12.2009 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, hromadný presun pacientov ZP 21, 23.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.10.2009 Získanie certifikátu na "Systém manažérstva bezpečnosti informácií" podľa normy ISO 27001:2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.10.2009 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9.2009 Recertifikačný audit na "Systém manažérstva kvality" podľa normy ISO 9001:2008
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.8.2009 Obnovenie statusu "Microsoft Gold Certified Partner"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.8.2009 Obnovená kompetencia "Independent Software Vendor/Software solutions"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.2009 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2009 Nová verzia programu AMBIS, nové číselníky liekov a pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.2009 Nová verzia programu AMBIS, nové číselníky liekov a pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.12.2008 Nové verzie programov, prechod na euro.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10.2008 Nová verzia programu AMBIS, číselník liekov, pomôcok, kódov PZS a lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.2008 Prosoft získal status "Microsoft Gold Certified Partner"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.8.2008 Obnovená kompetencia " Independent Software Vendor/ Software Solutions"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8.2008 Produkt "Doprava" úspešne absolvoval "MS Platform" testy v SW laboratóriu Veritest
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.2008 Nová verzia programu (euro, dát.rozhranie, lieky, zdr. pomôcky)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6.2008 Periodický audit systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2008 Úprava vykazovania dávok za cudzincov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2008 Nový číselník liekov a zdravotných pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2008 Nový číselník liekov a zdravotných pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10.2007 Nový číselník liekov, zdravotných pomôcok, zmeny vo vykazovaní podľa metodického usmernenia č.9/1/2006
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.07.2007 Nový číselník liekov a zdravotných pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09.05.2007 Nové indikátory kvality
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03.04.2007 Nový číselník liekov a zdravotných pomôcok
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.01.2007 nové verzie programov AMBIS, RTG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.01.2007 nové verzie programov AMBIS, RTG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.01.2007 - nové verzie programov AMBIS, RTG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.11.2006 - 30.12.2006 zľava na AMBIS 25%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05.10.2006 nová verzia programu RTG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04.10.2006 Nové verzie programu AMBIS (ceny liekov)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.08.2006 Získanie "Microsoft Certified Partner"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.08.2006 Recertifikačný audit Systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.07.2006 Test produktu PROMIS na MS Platform
SW produkt PROMIS úspešne prešiel testom "Microsoft Platform Test for ISV Solutions" v spoločnosti Veritest
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.07.2006 Získanie novej kompetencie
PROSOFT získal novú kompetenciu "ISV/ Software Solutions Competency" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04.07.2006 Nové verzie programov AMBIS, RTG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03.07.2006 Nové ceny liekov, indikátory kvality
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROSOFT s.r.o Košice, Letná 27, 040 01 Košice, Slovenská republika, tel.: +421 55 799 6451, +421 55 799 6452, fax: +421 55 633 2993
webDesign & software 2004 © bart